Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280007NLT-S-2020-103/1Søknad om LAPL(S)2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280008NLT-S-2020-103/2Kopi av LAPL-legeattest2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280009NLT-S-2020-103/3Dokumentasjon strekkflyging2020-09-03
SF37NLT-1160126773-280006NLT-S-2020-103/4Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192020-09-03
SF37NLT-1160126773-280010NLT-S-2020-103/5Resultater RTL Nome 09.06.20192020-09-03
SF37NLT-1160126773-280027NLT-S-2020-103/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-09-09