Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280074NLT-S-2020-107/1Søknad om SPL2020-09-18
SF37NLT-1160126773-280075NLT-S-2020-107/2Kopi av Klasse 1 legeattest2020-09-18
SF37NLT-1160126773-280076NLT-S-2020-107/3Kopi av CPL(A)2020-09-18
SF37NLT-1160126773-280077NLT-S-2020-107/4Dokumentasjon av strekkflyging2020-09-18
SF37NLT-1160126773-281243NLT-S-2020-107/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281244NLT-S-2020-107/6Dokumentasjon strekkflyging2021-04-05
SF37NLT-1160126773-281246NLT-S-2020-107/7Utstedt SPL med følgebrev2021-04-14