Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281136NLT-S-2020-108/1Søknad om SPL2021-03-26
SF37NLT-1160126773-280037NLT-S-2020-108/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-26
SF37NLT-1160126773-280079NLT-S-2020-108/3Resultater MYB, FCL og RTL Hokksund 15-16.06 20202020-09-20
SF37NLT-1160126773-281252NLT-S-2020-108/4Dokumentasjon strekkflyging2021-04-07
SF37NLT-1160126773-281254NLT-S-2020-108/5Utstedt SPL med følgebrev2021-04-15