Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280085NLT-S-2020-109/1Søknad om LAPL(S)2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280086NLT-S-2020-109/2Kopi av LAPL-legeattest2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280088NLT-S-2020-109/3Dokumentasjon av strekkflyging2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280087NLT-S-2020-109/4Kopi av nasjonal lisens2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280090NLT-S-2020-109/5Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.202192020-09-28
SF37NLT-1160126773-280089NLT-S-2020-109/6Resultater RTL Trondheim Februar 20202020-09-28
SF37NLT-1160126773-280091NLT-S-2020-109/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-09-30