Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280094NLT-S-2020-110/1Søknad om LAPL(S)2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280095NLT-S-2020-110/2Kopi av LAPL-legeattest2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280096NLT-S-2020-110/3Kopi av nasjonalt seilflybevis2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280097NLT-S-2020-110/4Dokumentasjon strekkflyging2020-09-28
SF37NLT-1160126773-280098NLT-S-2020-110/5Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20192020-09-28
SF37NLT-1160126773-280099NLT-S-2020-110/6Resultater RTL Starmoen 26.10.20192020-09-28
SF37NLT-1160126773-280103NLT-S-2020-110/7Data fra strekkflyging2020-09-29
SF37NLT-1160126773-280100NLT-S-2020-110/8Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-10-01