Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-240NLT-S-2019-4/1Søknad LAPL(S)2019-02-25
950215034-241NLT-S-2019-4/2Kopi av PPL(A)2019-02-25
950215034-242NLT-S-2019-4/3Kopi av nasjonal Gliding Lisence2019-02-25
950215034-243NLT-S-2019-4/4Kopi av LAPL- og klasse-2 legeattest2019-02-25
950215034-244NLT-S-2019-4/5Dokumentasjon av utsjekk Acro A-1 + strekk2019-02-25
950215034-246NLT-S-2019-4/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-03-06