Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280110NLT-S-2020-111/1Søknad om LAPL(S)2020-10-05
SF37NLT-1160126773-280111NLT-S-2020-111/2Kopi av LAPL-legeattest2020-10-05
SF37NLT-1160126773-280113NLT-S-2020-111/3Resultater MYB, FCL og RTL Trondheim Februar 20202020-10-05
SF37NLT-1160126773-280115NLT-S-2020-111/4Logfile fra strekktur2020-10-05
SF37NLT-1160126773-280116NLT-S-2020-111/5Dokumentasjon strekkflyging2020-10-05
SF37NLT-1160126773-280117NLT-S-2020-111/6Utstedt LAPL(S) med følgebrev2020-10-13