Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280119NLT-S-2020-112/1Søknad om SPL2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280120NLT-S-2020-112/2Søknad om FI(S)2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280121NLT-S-2020-112/3Kopi av PPL(A)2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280122NLT-S-2020-112/4Kopi av Klasse 2 legeattest2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280125NLT-S-2020-112/5Kopi av Idretts-CV2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280123NLT-S-2020-112/6Dokumentasjon strekkflyging2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280124NLT-S-2020-112/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-10-09
SF37NLT-1160126773-280128NLT-S-2020-112/8Dokumentasjon PFT 09.10.20202020-10-12
SF37NLT-1160126773-280127NLT-S-2020-112/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-10-13