Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280146NLT-S-2020-113/1Søknad om LAPL(S)2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280133NLT-S-2020-113/2Kopi av Klasse 2 legeattest2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280136NLT-S-2020-113/3Dokumentasjon strekkflyging2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280135NLT-S-2020-113/4Kvittering for strekkflyging2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280134NLT-S-2020-113/5Kopi av PPL(A)2020-10-14
SF37NLT-1160126773-280137NLT-S-2020-113/6PFT 12.07.20202020-10-14
SF37NLT-1160126773-280162NLT-S-2020-113/7Utstedt SPL med følgebrev2020-10-23