Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280150NLT-S-2020-115/1Søknad om SPL2020-10-15
SF37NLT-1160126773-280151NLT-S-2020-115/2Søknad om FI(S)2020-10-15
SF37NLT-1160126773-280152NLT-S-2020-115/3Kopi av CPL(A)2020-10-15
SF37NLT-1160126773-280163NLT-S-2020-115/4Kopi Klasse 2 legeattest2020-10-19
SF37NLT-1160126773-280164NLT-S-2020-115/5 Dokumentasjon strekkflyging2020-10-19
SF37NLT-1160126773-280166NLT-S-2020-115/6Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-10-23