Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280187NLT-S-2020-117/1Søknad om LAPL(S)2020-10-20
SF37NLT-1160126773-280204NLT-S-2020-117/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-04
SF37NLT-1160126773-280175NLT-S-2020-117/3Kopi av ATPL-sertifikat2020-11-04
SF37NLT-1160126773-280205NLT-S-2020-117/4Dokumentasjon strekkflyging2020-10-20
SF37NLT-1160126773-280207NLT-S-2020-117/5Utstedt SPL med følgebrev2020-11-06