Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280209NLT-S-2020-118/1Søknad om SPL2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280210NLT-S-2020-118/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280211NLT-S-2020-118/3Dokumentasjon strekkflyging2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280212NLT-S-2020-118/4Resultater MYB og RTL Starmoen 26.10.20192020-11-05
SF37NLT-1160126773-280255NLT-S-2020-118/5Resultat FCL Starmoen 02-07-august 20202020-11-05
SF37NLT-1160126773-280243NLT-S-2020-118/6Utstedt SPL med følgebrev2020-11-13