Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280216NLT-S-2020-119/1Søknad om SPL2020-11-06
SF37NLT-1160126773-280217NLT-S-2020-119/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-06
SF37NLT-1160126773-280218NLT-S-2020-119/3Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 16.08.20192020-11-06
SF37NLT-1160126773-280220NLT-S-2020-119/4Dokumentasjon strekkflyging2020-11-06
SF37NLT-1160126773-280226NLT-S-2020-119/5Utstedt SPL med følgebrev2020-11-10