Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280233NLT-S-2020-120/1Søknad om SPL2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280234NLT-S-2020-120/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280235NLT-S-2020-120/3Kopi av Flytelefonisertifikat2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280240NLT-S-2020-120/4Resultater MYB og FCL Notodden 23.03.20192020-11-10
SF37NLT-1160126773-280238NLT-S-2020-120/5Dokumentasjon strekkflyginger2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280239NLT-S-2020-120/6OLC-dokumentasjon 600km2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280236NLT-S-2020-120/7Betalt lisens for 20202020-11-10
SF37NLT-1160126773-280245NLT-S-2020-120/8Utstedt SPL med følgebrev2020-11-13