Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280247NLT-S-2020-121/1Søknad om LAPL(S)2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280259NLT-S-2020-121/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280261NLT-S-2020-121/3Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192020-11-05
SF37NLT-1160126773-280260NLT-S-2020-121/4Resultater RTL Voss 23.02.20202020-11-05
SF37NLT-1160126773-280254NLT-S-2020-121/5Kopi av nasjonalt flygebevis2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280249NLT-S-2020-121/6Dokumentert PFT seilfly og TMG2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280250NLT-S-2020-121/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280252NLT-S-2020-121/8Rute for Nav. tur TMG2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280251NLT-S-2020-121/9Rute for strekkflyging2020-11-05
SF37NLT-1160126773-280265NLT-S-2020-121/10Dokumentasjon strekkflyging2020-11-17
SF37NLT-1160126773-280267NLT-S-2020-121/11Utstedt SPL med følgebrev2020-11-18