Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280269NLT-S-2020-122/1Søknad om SPL2020-11-17
SF37NLT-1160126773-280270NLT-S-2020-122/2Kopi av LAPL(A)2020-11-17
SF37NLT-1160126773-280271NLT-S-2020-122/3Dokumentasjon strekkflyging2020-11-17
SF37NLT-1160126773-280272NLT-S-2020-122/4Kopi av LAPL-legeattest2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280274NLT-S-2020-122/5Utstedt SPL med følgebrev2020-11-18