Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280281NLT-S-2020-123/1Søknad om SPL2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280282NLT-S-2020-123/2Søknad om FI(S)2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280283NLT-S-2020-123/3Kopi av LAPL-legeattest2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280284NLT-S-2020-123/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280285NLT-S-2020-123/5Kopi av nasjonal lisens2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280286NLT-S-2020-123/6Eksamensresultater MYB og FCL2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280289NLT-S-2020-123/7Resultater MYB og FCL i Oslo 26.02.20192020-11-18
SF37NLT-1160126773-280287NLT-S-2020-123/8Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280288NLT-S-2020-123/9Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-11-18
SF37NLT-1160126773-280293NLT-S-2020-123/10Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-11-23