Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280200NLT-S-2020-124/1Søknad om SPL2020-11-04
SF37NLT-1160126773-280276NLT-S-2020-124/2Kopi av LAPL-legeattest av 19.11.2020, revidert 20.04.20212020-11-19
SF37NLT-1160126773-280201NLT-S-2020-124/3Dokumentasjon strekkflyging2020-11-04
SF37NLT-1160126773-280202NLT-S-2020-124/4Resultater MYB og FCL Storefjell 07.10.20182020-11-04
SF37NLT-1160126773-280203NLT-S-2020-124/5Resultater RTL Starmoen 16.08.20192020-11-04
SF37NLT-1160126773-280278NLT-S-2020-124/6Utstedt SPL med følgebrev2020-11-23