Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280295NLT-S-2020-125/1Søknad om SPL2020-11-20
SF37NLT-1160126773-280296NLT-S-2020-125/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-20
SF37NLT-1160126773-280297NLT-S-2020-125/3Kopi av PPL(A)2020-11-20
SF37NLT-1160126773-280298NLT-S-2020-125/4Kopi av nasjonal lisens2020-11-20
SF37NLT-1160126773-280301NLT-S-2020-125/5Dokumentasjon PFT-S2020-11-20
SF37NLT-1160126773-280299NLT-S-2020-125/6Dokumentasjon strekkflyging 08.06.19942020-11-20
SF37NLT-1160126773-280300NLT-S-2020-125/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-11-20
SF37NLT-1160126773-280331NLT-S-2020-125/8Utstedt SPL med følgebrev2020-12-03