Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280307NLT-S-2020-126/1Søknad om SPL2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280308NLT-S-2020-126/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280309NLT-S-2020-126/3Dokumentasjon av strekkflyging2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280310NLT-S-2020-126/4Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280311NLT-S-2020-126/5Resultater MYB, FCL og RTL Trondheim Februar 20202020-11-23
SF37NLT-1160126773-280327NLT-S-2020-126/6Utstedt SPL med følgebrev2020-11-26