Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280313NLT-S-2020-127/1Søknad om SPL2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280314NLT-S-2020-127/2Søknad om FI(S) og FE(S)2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280317NLT-S-2020-127/3Kopi av LAPL-legeattest2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280316NLT-S-2020-127/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280315NLT-S-2020-127/5Kopi av nasjonal lisens2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280318NLT-S-2020-127/6Kopi av siste loggbok2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280319NLT-S-2020-127/7Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2020-11-23
SF37NLT-1160126773-280320NLT-S-2020-127/8Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20192020-11-23
SF37NLT-1160126773-280325NLT-S-2020-127/9Utstedt SPL med FI(S), FE(S) og følgebrev2020-11-26