Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280333NLT-S-2020-128/1Søknad om SPL2020-11-25
SF37NLT-1160126773-280334NLT-S-2020-128/2Kopi av LAPL-legeattest2020-11-25
SF37NLT-1160126773-280335NLT-S-2020-128/3Dokumentasjon strekkflyging med instruktør2020-11-25
SF37NLT-1160126773-280336NLT-S-2020-128/4Dokumentasjon strekkflyging solo2020-11-25
SF37NLT-1160126773-280337NLT-S-2020-128/5Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 16.08.20192020-11-25
SF37NLT-1160126773-280370NLT-S-2020-128/6Dokumentasjon PFT 13.07.20202020-12-02
SF37NLT-1160126773-280369NLT-S-2020-128/7Utstedt SPL med følgebrev2020-12-03