Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280339NLT-S-2020-129/1Søknad om SPL2020-11-27
SF37NLT-1160126773-280340NLT-S-2020-129/2Søknad om FI(S)2020-11-27
SF37NLT-1160126773-280341NLT-S-2020-129/3Kopi av LAPL-legeattest2020-11-27
SF37NLT-1160126773-280342NLT-S-2020-129/4Kopi av siste loggbok 20202020-11-27
SF37NLT-1160126773-280344NLT-S-2020-129/5Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192020-11-27
SF37NLT-1160126773-280343NLT-S-2020-129/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-11-27
SF37NLT-1160126773-280351NLT-S-2020-129/7Dokumentasjon strekkflyging2020-11-27
SF37NLT-1160126773-280353NLT-S-2020-129/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-12-03