Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280379NLT-S-2020-132/1Søknad om SPL2020-12-09
SF37NLT-1160126773-280380NLT-S-2020-132/2Søknad om FI(S)2020-12-09
SF37NLT-1160126773-280381NLT-S-2020-132/3Kopi av LAPL-legeattest2020-12-09
SF37NLT-1160126773-280382NLT-S-2020-132/4Dokumentasjon strekkflyging2020-12-09
SF37NLT-1160126773-280384NLT-S-2020-132/5Resultater MYB og FCL 10.03.20202020-12-09
SF37NLT-1160126773-280383NLT-S-2020-132/6Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-12-09
SF37NLT-1160126773-280385NLT-S-2020-132/7Resultater MYB og FCL Oslo 10.03.20202020-12-09
SF37NLT-1160126773-280410NLT-S-2020-132/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2020-12-17