Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280420NLT-S-2020-135/1Søknad om SPL2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280421NLT-S-2020-135/2Kopi av LAPL-legeattest2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280422NLT-S-2020-135/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280423NLT-S-2020-135/4Kopi av nasjonal seilflylisens2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280424NLT-S-2020-135/5Dokumentasjon strekkflyging2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280425NLT-S-2020-135/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280426NLT-S-2020-135/7Resultater MYB og FCL Oslo 10.03.20202020-12-14
SF37NLT-1160126773-280438NLT-S-2020-135/8Utstedt SPL med følgebrev2020-12-17