Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280431NLT-S-2020-136/1Søknad om SPL2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280432NLT-S-2020-136/2Kopi av LAPL-legeattest2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280433NLT-S-2020-136/3Resultater MYB og FCL eksamen2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280434NLT-S-2020-136/4Dokumentasjon strekkflyging2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280435NLT-S-2020-136/5Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20192020-12-14
SF37NLT-1160126773-280436NLT-S-2020-136/6Dokumentasjon strekkrute2020-12-14
SF37NLT-1160126773-280439NLT-S-2020-136/7Resultat RTL 08.12.20202020-12-16
SF37NLT-1160126773-280443NLT-S-2020-136/8Corona-brev Anders Valland2020-12-17
SF37NLT-1160126773-280447NLT-S-2020-136/9Utstedt SPL med følgebrev2020-12-18