Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280449NLT-S-2020-137/1Søknad om SPL2020-12-17
SF37NLT-1160126773-280450NLT-S-2020-137/2Søknad om FI(S)2020-12-17
SF37NLT-1160126773-280451NLT-S-2020-137/3Kopi av LAPL-legeattest2020-12-17
SF37NLT-1160126773-280452NLT-S-2020-137/4Dokumentasjon strekkflyging2020-12-17
SF37NLT-1160126773-280453NLT-S-2020-137/5Resultater MYB, FCL og RTL Voss 23.02.20202020-12-17
SF37NLT-1160126773-280537NLT-S-2020-137/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-01-15
SF37NLT-1160126773-280539NLT-S-2020-137/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-01-19