Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280464NLT-S-2020-139/1Søknad om SPL2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280465NLT-S-2020-139/2Søknad om FI(S)2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280466NLT-S-2020-139/3Kopi av LAPL-legeattest2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280467NLT-S-2020-139/4Kopi av Radiotelefonisertifikatet2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280468NLT-S-2020-139/5Dokumentasjon av PFT2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280469NLT-S-2020-139/6Dokumentasjon avholdt eksamen2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280470NLT-S-2020-139/7Dokumentasjon strekkflyging2020-12-21
SF37NLT-1160126773-280471NLT-S-2020-139/8Resultater MYB og FCL Starmoen 17.02.20192020-12-21
SF37NLT-1160126773-280500NLT-S-2020-139/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-01-11