Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
950215034-267NLT-S-2019-7/1Søknad om LAPL(S)2019-03-01
950215034-268NLT-S-2019-7/2Resultater teorieksamen MYB og FCL 07.10.20182019-03-01
950215034-269NLT-S-2019-7/3Kopi av LAPL legeattest2019-03-01
950215034-270NLT-S-2019-7/4Kopi av Flytelefonistsertifikat2019-03-01
950215034-271NLT-S-2019-7/5Dokumentasjon av strekk-turer2019-03-01
950215034-272NLT-S-2019-7/6Avklaring om søknad LAPL(S)2019-03-06
950215034-274NLT-S-2019-7/7Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-03-12