Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280221NLT-S-2020-140/1Søknad om SPL2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280222NLT-S-2020-140/2Søknad om FI(S)2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280223NLT-S-2020-140/3Kopi av LAPL-legeattest2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280224NLT-S-2020-140/4Kopi av nasjonalt bevis2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280227NLT-S-2020-140/5Kopi av radiotelefonisertifikat2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280228NLT-S-2020-140/6Dokumentasjon strekkflyging2020-11-10
SF37NLT-1160126773-280229NLT-S-2020-140/7Resultater MYB og FCL 15.02.20202020-11-10
SF37NLT-1160126773-280230NLT-S-2020-140/8Resultater MYB og FCL Trondheim 15.02.20202020-11-10
SF37NLT-1160126773-281629NLT-S-2020-140/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-05-10