Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280473NLT-S-2021-1/1Søknad om SPL2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280474NLT-S-2021-1/2Kopi av LAPL-legeattest2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280475NLT-S-2021-1/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280476NLT-S-2021-1/4Kopi av nasjonal lisens2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280477NLT-S-2021-1/5Følgebrev2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280478NLT-S-2021-1/6Dokumentasjon strekkflyging2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280479NLT-S-2021-1/7Dokumentasjon utsjekk SLG2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280480NLT-S-2021-1/8Dokumentasjon Winch-utsjekk og Acro-A12021-01-05
SF37NLT-1160126773-280481NLT-S-2021-1/9Kopi Loggbok Winch og Acro2021-01-05
SF37NLT-1160126773-280482NLT-S-2021-1/10Resultater MYB, FCL og RTL Starmoen 16.08.20192021-01-05
SF37NLT-1160126773-280511NLT-S-2021-1/11Utstedt SPL med følgebrev2021-01-12