Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280543NLT-S-2021-4/1Søknad om SPL2021-01-12
SF37NLT-1160126773-280544NLT-S-2021-4/2Søknad om FI(S)2021-01-12
SF37NLT-1160126773-280545NLT-S-2021-4/3Kopi av LAPL-legeattest2021-01-12
SF37NLT-1160126773-280546NLT-S-2021-4/4Kopi av PPL(A)2021-01-12
SF37NLT-1160126773-280563NLT-S-2021-4/5Dokumentasjon strekkflyging2021-01-21
SF37NLT-1160126773-280564NLT-S-2021-4/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-01-21
SF37NLT-1160126773-280565NLT-S-2021-4/7Dokumentasjon Winch-starter2021-01-21
SF37NLT-1160126773-280609NLT-S-2021-4/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-01-29