Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280573NLT-S-2021-7/1Søknad om SPL2021-01-25
SF37NLT-1160126773-280574NLT-S-2021-7/2Søknad om FI(S)2021-01-25
SF37NLT-1160126773-280575NLT-S-2021-7/3Kopi av LAPL-legeattest2021-01-25
SF37NLT-1160126773-280576NLT-S-2021-7/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-01-25
SF37NLT-1160126773-280577NLT-S-2021-7/5Dokumentasjon strekkflyging2021-01-25
SF37NLT-1160126773-280578NLT-S-2021-7/6Kopi av nasjonal lisens2021-01-25
SF37NLT-1160126773-280579NLT-S-2021-7/7Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192021-01-25
SF37NLT-1160126773-280584NLT-S-2021-7/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-01-26