Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-281811NLT-S-2019-8/1 Søknadsskjema SPL2019-03-05
950215034-278NLT-S-2019-8/2 Resultater RTL 17.02.20192019-02-17
950215034-279NLT-S-2019-8/3Resultater MYB og FCL Drammen2019-02-11
950215034-280NLT-S-2019-8/4Kopi av LAPL, Klasse 2 legeattest2019-03-05
950215034-281NLT-S-2019-8/5Informasjon om flygetider2019-03-14
950215034-282NLT-S-2019-8/6Dokumentasjon praktisk RTL-prøve2019-02-16
950215034-273NLT-S-2019-8/7Dokumentasjon av strekk-flyging2019-03-05
950215034-492NLT-S-2019-8/8Validert LAPL og Klasse 2 legeattest2019-06-24
950215034-284NLT-S-2019-8/9Utstedt LAPL(S) med følgebrev2019-06-27
950215034-752NLT-S-2019-8/10Dokumentasjon winch-utsjekk 26.09.20192019-09-26
950215034-755NLT-S-2019-8/11Informasjon om winch-starter2019-10-01
950215034-764NLT-S-2019-8/12Utstedt revidert LAPL(S) med følgebrev2019-10-08