Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280636NLT-S-2021-12/1Søknad om SPL2021-02-02
SF37NLT-1160126773-280637NLT-S-2021-12/2Søknad om FI(S)2021-02-02
SF37NLT-1160126773-280638NLT-S-2021-12/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-02-02
SF37NLT-1160126773-280639NLT-S-2021-12/4Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-02-02
SF37NLT-1160126773-280640NLT-S-2021-12/5Dokumentasjon strekkflyging2021-02-02
SF37NLT-1160126773-280641NLT-S-2021-12/6Resultater MYB og FCL Trondheim 03.02.20212021-02-02
SF37NLT-1160126773-280698NLT-S-2021-12/7Kopi av LAPL-legeattest2021-02-12
SF37NLT-1160126773-280738NLT-S-2021-12/8Dokumentasjon PFT-I2021-02-21
SF37NLT-1160126773-280740NLT-S-2021-12/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-01