Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280710NLT-S-2021-16/1Søknad om SPL2021-02-15
SF37NLT-1160126773-280711NLT-S-2021-16/2Søknad om FI(S)2021-02-15
SF37NLT-1160126773-280674NLT-S-2021-16/3Kopi av LAPL-legeattest2021-02-08
SF37NLT-1160126773-280675NLT-S-2021-16/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-02-08
SF37NLT-1160126773-280676NLT-S-2021-16/5Kopi av nasjonal lisens2021-02-08
SF37NLT-1160126773-280678NLT-S-2021-16/6Dokumentert PFT2021-02-08
SF37NLT-1160126773-280680NLT-S-2021-16/7Resultater MYB og FCL Starmoen 17.02.20192021-02-08
SF37NLT-1160126773-280677NLT-S-2021-16/8Dokumentert instruktørutdanning2021-02-08
SF37NLT-1160126773-280679NLT-S-2021-16/9Dokumentasjon strekkflyging2021-02-08
SF37NLT-1160126773-280713NLT-S-2021-16/10Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-02-25