Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280714NLT-S-2021-18/1Søknad om SPL2021-02-12
SF37NLT-1160126773-280701NLT-S-2021-18/2Kopi av LAPL-legeattest2021-02-12
SF37NLT-1160126773-280700NLT-S-2021-18/3Resultater MYB og FCL Drammen 11.02.20192021-02-12
SF37NLT-1160126773-280715NLT-S-2021-18/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-02-16
SF37NLT-1160126773-280716NLT-S-2021-18/5Dokumentasjon strekkflyging2021-02-16
SF37NLT-1160126773-280718NLT-S-2021-18/6Utstedt SPL med følgebrev2021-02-26