Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280733NLT-S-2021-20/1Søknad om SPL2021-02-19
SF37NLT-1160126773-280734NLT-S-2021-20/2Kopi av LAPL-legeattest2021-02-19
SF37NLT-1160126773-280735NLT-S-2021-20/3Dokumentasjon strekkflyging2021-02-19
SF37NLT-1160126773-280736NLT-S-2021-20/4Resultater MYB og FCL Starmoen 16.08.20192021-02-19
SF37NLT-1160126773-280737NLT-S-2021-20/5Resultat RTL Nome 06.09.20192021-02-19
SF37NLT-1160126773-280742NLT-S-2021-20/6Utstedt SPL med følgebrev2021-03-01