Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280745NLT-S-2021-21/1Søknad om SPL2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280746NLT-S-2021-21/2Kopi av LAPL-legeattest2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280747NLT-S-2021-21/3Kopi av PPL(A)2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280748NLT-S-2021-21/4Kopi av nasjonal lisens2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280749NLT-S-2021-21/5Dokumentasjon gyldighet av nasjonal lisens2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280750NLT-S-2021-21/6Dokumentasjon strekkflyging2021-02-24
SF37NLT-1160126773-280752NLT-S-2021-21/7Utstedt SPL med følgebrev2021-03-01