Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280763NLT-S-2021-23/1Søknad om SPL2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280764NLT-S-2021-23/2Kopi av LAPL-legeattest2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280765NLT-S-2021-23/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280766NLT-S-2021-23/4Dokumentasjon av strekkflyging2021-02-23
SF37NLT-1160126773-280767NLT-S-2021-23/5Resultater MYB og FCL 19.02.20212021-02-23
SF37NLT-1160126773-280801NLT-S-2021-23/6Utstedt SPL med følgebrev2021-03-03