Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280791NLT-S-2021-24/1Søknad om SPL2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280792NLT-S-2021-24/2Søknad om FI(S)2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280793NLT-S-2021-24/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280794NLT-S-2021-24/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280796NLT-S-2021-24/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280797NLT-S-2021-24/6Resultater MYB og FCL2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280799NLT-S-2021-24/7Resultater MYB og FCL Starmoen 26.10.20192021-03-01
SF37NLT-1160126773-280795NLT-S-2021-24/8Kopi av nasjonale rettigheter2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280798NLT-S-2021-24/9Kopi av loggbok PFT-S 20192021-03-01
SF37NLT-1160126773-281042NLT-S-2021-24/10Dokumentasjon PFT-S 20212021-03-21
SF37NLT-1160126773-281044NLT-S-2021-24/11Utstedt SPL med følgebrev2021-03-23