Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280778NLT-S-2021-25/1Søknad om SPL2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280779NLT-S-2021-25/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280783NLT-S-2021-25/3Kopi av nasjonal lisens2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280780NLT-S-2021-25/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280781NLT-S-2021-25/5Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280782NLT-S-2021-25/6Resultater MYB og FCL Fjellregionen 24.03.20192021-03-01
SF37NLT-1160126773-280802NLT-S-2021-25/7Praktisk prøve RTL2021-03-03
SF37NLT-1160126773-280805NLT-S-2021-25/8Resultat RTL teori 19.02.20212021-03-01
SF37NLT-1160126773-280804NLT-S-2021-25/9Utstedt SPL med følgebrev2021-03-04