Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280812NLT-S-2021-26/1Søknad om SPL2021-03-04
SF37NLT-1160126773-280813NLT-S-2021-26/2Søknad om FI(S)2021-03-04
SF37NLT-1160126773-280814NLT-S-2021-26/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-04
SF37NLT-1160126773-280815NLT-S-2021-26/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-04
SF37NLT-1160126773-280816NLT-S-2021-26/5Dokumentasjon PFT-S2021-03-04
SF37NLT-1160126773-280817NLT-S-2021-26/6Kopi loggbok for 20202021-03-04
SF37NLT-1160126773-280818NLT-S-2021-26/7Resultater MYB, FCL og RTL Bergen 31.03.20192021-03-04
SF37NLT-1160126773-280820NLT-S-2021-26/8Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-08