Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280822NLT-S-2021-27/1Søknad om SPL2021-03-05
SF37NLT-1160126773-280823NLT-S-2021-27/2Kopi av CAA-UK legeattest2021-03-05
SF37NLT-1160126773-281827NLT-S-2021-27/3Kopi av LAPL-legeattest2021-06-23
SF37NLT-1160126773-280825NLT-S-2021-27/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-05
SF37NLT-1160126773-280824NLT-S-2021-27/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-05
SF37NLT-1160126773-280827NLT-S-2021-27/6Resultater MYB og FCL 17.02.20212021-03-05
SF37NLT-1160126773-281829NLT-S-2021-27/7Utstedt SPL med følgebrev2021-06-25