Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280809NLT-B-2021-1/1Søknad om BPL2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280833NLT-B-2021-1/2Søknad om FI(B)2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280834NLT-B-2021-1/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-01
SF37NLT-1160126773-280810NLT-B-2021-1/4Resultater MYB, FCL og RTL 17.02.20212021-03-01
SF37NLT-1160126773-280837NLT-B-2021-1/5Kopi siste side i loggbok2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280839NLT-B-2021-1/6Utstedt BPL med FI(B) og følgebrev2021-03-17