Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280842NLT-S-2021-28/1Søknad om SPL2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280843NLT-S-2021-28/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280844NLT-S-2021-28/3Kopi av nasjonal lisens2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280845NLT-S-2021-28/4Dokumentert PFT-S2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280846NLT-S-2021-28/5Kopi av PPL(A)2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280848NLT-S-2021-28/6Dokumentasjon strekkflyging2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280847NLT-S-2021-28/7Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-03-08
SF37NLT-1160126773-280861NLT-S-2021-28/8Utstedt SPL med følgebrev2021-03-11