Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280852NLT-S-2021-29/1Søknad om SPL2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280853NLT-S-2021-29/2Søknad om FI(S)2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280854NLT-S-2021-29/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280855NLT-S-2021-29/4Kopi av nasjonal lisens2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280856NLT-S-2021-29/5Kopi av ATPL(A)2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280857NLT-S-2021-29/6Dokumentasjon strekkflyging2021-03-09
SF37NLT-1160126773-280859NLT-S-2021-29/7Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-11