Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280863NLT-S-2021-30/1Søknad om SPL2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280864NLT-S-2021-30/2Søknad om FI(S)2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280865NLT-S-2021-30/3Kopi av LAPL-legeattest2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280866NLT-S-2021-30/4Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280869NLT-S-2021-30/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280870NLT-S-2021-30/6Dokumentasjon Nav. tur TMG2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280867NLT-S-2021-30/7Resultater MYB og FCL Bergen 31.03.20192021-03-10
SF37NLT-1160126773-280868NLT-S-2021-30/8Dokumentert PFT/IK/S og PFT på TMG2021-03-10
SF37NLT-1160126773-280872NLT-S-2021-30/9Utstedt SPL med FI(S) og følgebrev2021-03-18