Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280878NLT-S-2021-31/1Søknad om SPL2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280879NLT-S-2021-31/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280880NLT-S-2021-31/3Kopi av Radiotelefonisertifikat2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280881NLT-S-2021-31/4Resultater MYB og FCL 05.03.20212021-03-12
SF37NLT-1160126773-280882NLT-S-2021-31/5Dokumentasjon strekkflyging2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280948NLT-S-2021-31/6Utstedt SPL med følgebrev2021-03-18