Postjournaldetaljer

NLF Dok nr (Sharepoint) NLT dokument nummer Dokument Dato inn Dato ut
SF37NLT-1160126773-280889NLT-S-2021-33/1Søknad om SPL2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280890NLT-S-2021-33/2Kopi av LAPL-legeattest2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280891NLT-S-2021-33/3Kopi av PPL(A)2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280959NLT-S-2021-33/4Dokumentasjon strekkflyging2021-03-16
SF37NLT-1160126773-280960NLT-S-2021-33/5Dokumentasjon PFT-S2021-03-12
SF37NLT-1160126773-280961NLT-S-2021-33/6Utstedt SPL med følgebrev2021-03-19